czwartek, 28 lutego 2013

Chcesz wiedzieć, kto zaginął w Twojej okolicy?

Jeśli ktoś z Was chciałby sprawdzić osoby zaginione ze swoich okolic, może skorzystać z bazy policji, dostępnej pod adresem http://zaginieni.policja.pl/.

Zapraszam również na naszą stronę http://www.szukamywas.pl/forum/, gdzie możecie sprawdzić kto i gdzie zaginął w poszczególnych latach.

poniedziałek, 18 lutego 2013

Dokumentowanie czynności poszukiwawczych.

Zgodnie z Działem II Rozdz. 4 Zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 04.06.2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich dokumentowanie czynności poszukiwawczych zależy od kategorii osoby zaginionej. 

Formą gromadzenia dokumentów z wykonywanych czynności poszukiwawczych jest teczka poszukiwania. Prowadzenie teczki poszukiwania osoby zaginionej przez wyznaczonego policjanta jest obowiązkowe jedynie w przypadku zakwalifikowania osoby zaginionej do kategorii I lub kategorii II. Teczkę poszukiwania zakłada się po dokonaniu rejestracji osoby zaginionej w ewidencji policyjnej. 

Dokumentację z wykonywanych czynności poszukiwawczych przez jednostkę Policji w sprawach poszukiwania osób zaginionych zakwalifikowanych do kategorii III, włącza się do jednej zbiorczej teczki czynności poszukiwawczych, prowadzonych w komórkach organizacyjnych jednostek Policji wykonujących te czynności. 

Jeżeli poszukiwania osoby zaginionej zakwalifikowanej do kategorii II nie zostały zakończone w ciągu roku od dnia wszczęcia poszukiwań oraz po upływie każdego kolejnego roku, policjant prowadzący poszukiwanie sporządza szczegółową analizę i ocenę wykonanych w sprawie czynności poszukiwawczych wraz z wnioskami i planem dalszego prowadzenia poszukiwań.(źródło)

piątek, 15 lutego 2013

Szczęśliwy powrót do domu.

Otrzymaliśmy dzisiaj wspaniałą wiadomość od rodziny zaginionego, że Michał, o którym pisałam tu KLIK wrócił do domu.

Oby było więcej takich wiadomości.

czwartek, 14 lutego 2013

Blog Roku 2012 - podziękowania.

Zakończył się nasz udział w konkursie Blog Roku 2012. Do kolejnego etapu nie udało nam się przejść. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nas swój głos i udostępniając wpisy na swoich portalach społecznościowych pomogli nam w nagłaśnianiu zaginięć.

Mam nadzieję, że nadal będziecie tu zaglądać i nam pomagać :)

Banner widoczny po prawej stronie bloga pozostanie tam do zakończenia konkursu. Gratulujemy blogom, które przeszły do kolejnego etapu i życzymy powodzenia!

środa, 13 lutego 2013

Uznanie zaginionej osoby za zmarłą.

Odpowiadając na Wasze e-maile, omówię dzisiaj uznanie osoby zaginionej za zmarłą, w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Sytuację tę reguluje Rozdział III Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. w artykułach od 29 do 32. Zgodnie z tymi przepisami, zaginiony może być uznany za zmarłego, jeśli upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym według posiadanych informacji zaginiony jeszcze żył. W przypadku osób, które w chwili uznania za zmarłego ukończyłyby 70 lat, wystarczy lat 5. Warto również dodać, że uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby 23 lata. Są to przepisy ogólne, które nie dotyczą osób, które zaginęły w czasie podróży powietrznej lub morskiej, w związku z katastrofą lub innym szczególnym zdarzeniem (tekst ujednolicony kodeksu cywilnego możecie przeczytać tu KLIK).

Uznanie osoby zaginionej za zmarłą wymaga stosownego orzeczenia sądu. Celem takiego postępowania sądowego jest stwierdzenie, czy okoliczności, w których dana osoba zaginęła są na tyle uzasadnione i prawdopodobne, aby na ich podstawie uznać, że ta osoba nie żyje. Gdyby w toku takiego postępowania okazało, że śmierć tej osoby nie budzi wątpliwości, wtedy sąd prowadzi dalsze postępowanie jako postępowanie o stwierdzenie zgonu. Warto dodać, że sądem właściwym do przeprowadzania takiego postępowania o uznanie zaginionego za zmarłego jest Sąd Rejonowy w miejscowości, będącej ostatnim miejscem zamieszkania zaginionego (bliższe informacje odnośnie wniosku do sądu możecie przeczytać tu KLIK).


wtorek, 12 lutego 2013

Wyniki ankiety.

Wczoraj zakończyła się ankieta, w której pytałam Was o to, czy Waszym zdaniem zaginięcia osób są wystarczająco nagłaśniane w mediach.

Wzięło w niej udział 75 osób. Dziękuję Wam bardzo :)
5 osób (czyli 6%) odpowiedziało: TAK.
70 osób (czyli 93%) odpowiedziało: NIE.
Odpowiedzi NIE WIEM nie udzieliła żadna osoba.

Wyniki tej ankiety wskazują, że zdecydowana większość z Was uważa, że zaginięcia osób powinny być bardziej nagłaśniane w mediach. Będziemy nadal dążyć do tego, aby tak było.

Jeśli ktoś z Was chciałby do nas dołączyć, zachęcam do zalogowania się na http://www.szukamywas.pl/.

poniedziałek, 11 lutego 2013

Krótki film o Michale N. - sprawa wyjaśniona

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu o zaginionym Michale N. Udostępniajcie go na swoich portalach, rozsyłajcie po znajomych, być może ktoś rozpozna Michała i pomoże mu wrócić do domu.

Jednocześnie przypominam, że jeszcze tylko przez kilkanaście godzin możecie oddać swój głos w ankiecie, widocznej na górze po prawej stronie. Zapraszam.

Edit: Dziś, tj. 15.02.2013 r. otrzymaliśmy wiadomość od rodziny, że Michał wrócił do domu.

piątek, 8 lutego 2013

Minęło już 18 lat od zaginięcia Roberta Wójtowicza.

Robert Wójtowicz KLIK zaginął 20.01.1995 r. Minęło 18 lat od jego zaginięcia, ale nadal nie wiemy, gdzie jest i co się z nim stało. 


Przypomnę, że Robert zaginął w Krakowie. Miał wtedy 21 lat. Tego dnia wyszedł na wykłady na uczelnię, jednak tam nie dotarł.

Policja stworzyła portret, który pokazuje, jak Robert może obecnie wyglądać.


Plakat z wizerunkiem zaginionego Roberta możecie pobrać stąd KLIK.

Zapraszam również do obejrzenia krótkiego filmu o Robercie KLIK.

Chociaż minęło tyle lat, nadal nie tracimy nadziei na szczęśliwe zakończenie tych poszukiwań. Jeśli chcecie nam pomóc w nagłośnieniu tego zaginięcia, udostępnijcie ten post na swoich portalach społecznościowych. Być może znajdzie się ktoś, kto rozpozna zaginionego i pomoże mu wrócić do domu.

czwartek, 7 lutego 2013

Kiedy następuje zakończenie poszukiwania osoby zaginionej?

Zgodnie z rozdziałem 5 Zarządzenia Komendanta Głównego Policji, o którym pisałam tu KLIK, zakończenie poszukiwania osoby zaginionej następuje gdy:
- odnaleziono osobę zaginioną lub jej zwłoki
- ustalono jej miejsce pobytu
- osoba zaginiona powróciła do miejsca pobytu
- odnaleziona, pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba zaginiona nie wyraża zgody na ujawnienie osobie uprawnionej swojego aktualnego miejsca pobytu, składając pisemne oświadczenie
- osoba uprawniona, która zgłosiła zaginięcie odwołała poszukiwania, z uwagi na fakt nawiązania kontaktu z osobą zaginioną
- nastąpiło sądowe stwierdzenie zgonu lub sądowe uznanie osoby za zmarłą (to zostanie omówione w osobnym poście)
- upłynęło co najmniej 25 lat od daty zakończenia czynności poszukiwawczych

Po zakończeniu poszukiwania osoby zaginionej dokumentację z czynności lub teczkę poszukiwania przekazuje się do archiwum na zasadach określonych w odrębnych przepisach. (szczegóły)

środa, 6 lutego 2013

Zaginął Michał N. - odnaleziony

Poszukujemy Michała N., który zaginął 29.01.2013 r. Ma 19 lat.

W dniu zaginięcia ubrany był w zimową kurtkę w kolorze grafitowym z kapturem z daszkiem, ciemnogranatowe dżinsy i buty sportowe w kolorze jasnoszarym. Miał ze sobą torbę podróżną.


Plakat z wizerunkiem zaginionego możecie pobrać stąd (plakat już został usunięty). Prośba ta sama, co zwykle, żebyście wydrukowali i rozwiesili w swojej okolicy. Po zaakceptowaniu filmu przez rodzinę, będziecie mogli go obejrzeć na youtube (podam link).

Edit: Dziś, tj. 15.02.2013 r. otrzymaliśmy wiadomość od rodziny, że Michał wrócił do domu.

wtorek, 5 lutego 2013

Gdzie jest Mateusz Żukowski?

Nadal szukamy zaginionego Mateusza Żukowskiego. Zaginął 26.05.2007 r. Miał wtedy 10 lat. Okoliczności zaginięcia były opisywane TU.

Od dnia zaginięcia minęło już prawie 6 lat, a nadal nie wiemy, co się dzieje z Mateuszem. Policja sporządziła progresję wiekową chłopca. Być może ktoś z Was rozpozna go w swojej okolicy. 

Mateusza szukamy nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

Krótki film o zaginionym możecie obejrzeć tu KLIK. Jeśli ktoś z Was chciałby aktywnie włączyć się w poszukiwania Mateusza, proszę o informację na kontakt@szukamywas.pl.

Smutna wiadomość.

Niestety otrzymałam dziś smutną wiadomość, że zaginiony Wojciech M., o którym pisałam TU, nie żyje.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w poszukiwania, szczególnie za każdy rozwieszony plakat, każdy e-mail rozesłany po znajomych. 

Rodzinie i bliskim, w imieniu całego zespołu szukamywas składam wyrazy współczucia.

poniedziałek, 4 lutego 2013

Poszukiwanie zaginionych Polaków poza granicami kraju.

Po wczorajszym wpisie na temat poszukiwanego przez nas Sebastiana Szczypiora, otrzymałam kilka e-maili, w których pytacie, jak to właściwie jest z poszukiwaniem przez naszą policję Polaków, którzy zaginęli w innych krajach. Bardzo wielu Polaków wyjeżdża w poszukiwaniu pracy i coraz częściej zdarzają się ich zaginięcia.

Poszukiwanie takich osób reguluje § 13 Zarządzenia Komendanta Głównego Policji, o którym pisałam TU. Zgodnie z tym przepisem takie poszukiwania koordynuje biuro Komendy Głównej Policji, właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodowych. Taki Wydział znajduje się w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji (szczegóły organizacyjne).

Po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu, policjant prowadzący poszukiwania danej osoby występuje do specjalnego wydziału z wnioskiem o wszczęcie poszukiwania poza granicami Polski, w przypadku gdy zaginięcie ma związek z wyjazdem na terytorium państwa, które nie należy do obszaru Schengen lub gdy w trakcie poszukiwań uzyskano wiarygodną informację o pobycie tej osoby na terytorium kraju, który nie należy do tego obszaru. Dokonuje tego za pośrednictwem oficera kontaktowego.  Z kolei w przypadku państw z obszaru Schengen policjant przesyła informację, w celu jej przekazania do danego państwa. 

Każde zgłoszone zaginięcie jest również automatycznie rejestrowane w komputerowej bazie danych SIS (System Informacyjny Schengen). Dostęp do tej bazy mają policje państw członkowskich Unii Europejskiej, które należą do grupy Schengen. Wydział Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych KGP prowadzi wymianę informacji między jednostkami, które prowadzą poszukiwania. Jeśli poszukiwania dotyczą zaginionego, który przebywał w państwie spoza strefy Schengen, poszukiwania takie prowadzone są ogólnoświatowym kanałem Interpolu. (źródło)

Cieszę się, że coraz więcej osób interesuje się tą problematyką. Nie bójcie się o tym rozmawiać. Często spotykam się ze zdziwieniem, że tak wiele osób każdego roku wychodzi z domu i do niego nie wraca. Są to nie tylko setki, czy tysiące. Jest to rocznie kilkanaście tysięcy osób. Dzięki działaniom naszych wolontariuszy kilkanaście osób szczęśliwie wróciło do domu. A może ich wrócić jeszcze więcej.

niedziela, 3 lutego 2013

Nadal szukamy zaginionego Sebastiana.

Sebastian Szczypior zaginął 11 marca 2005 r. na terenie Włoch.

W dniu zaginięcia, późnym wieczorem, zaginiony rozmawiał telefonicznie ze swoją mamą. To był ostatni kontakt z rodziną. Kilka tygodni później, młoda kobieta poinformowała mamę zaginionego, że syn nie żyje, lecz miejsce jego pochowania nie jest jej znane. (źródło)

Ta informacja nie została potwierdzona. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnych wiadomości na temat zaginionego. Mamy jednak nadzieję, że żyje i uda się go odnaleźć.
Jeśli ktoś z Was mieszka na terenie Włoch i chciałby pomóc, może pobrać i wydrukować plakat z zaginionym w języku polskim stąd KLIK lub w języku włoskim stąd KLIK. Być może przebywa on teraz w innym kraju (wcześniej przebywał również w Grecji), dlatego plakaty można rozwieszać również w innych państwach.  Jeśli wydaje Wam się, że widujecie kogoś podobnego w swojej okolicy, napiszcie do nas na kontakt@szukamywas.pl.

Krótki film o zaginionym możecie zobaczyć tu KLIK.

Jeśli macie znajomych przebywających na terenie Włoch lub w innych krajach, możecie nam pomóc udostępniając ten wpis na swoich portalach społecznościowych.

sobota, 2 lutego 2013

Przyjęcie przez Policję zawiadomienia o zaginięciu osoby.

W odpowiedzi na Wasze e-maile, pojawi się na blogu cykl wpisów, omawiających procedurę zgłaszania zaginięć i przebieg poszukiwań w świetle przepisów prawa. Dziś część pierwsza, dotycząca samego przyjęcia przez Policję zawiadomienia o zaginięciu.

Zgodnie z Działem II Rozdz. 1 Zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 04.06.2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu osoby przebiega w następujący sposób:
§ 3
1. Policja podejmuje poszukiwanie osoby zaginionej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaginięciu osoby. Zawiadomienie o zaginięciu osoby, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, przyjmuje się od osoby uprawnionej bezpośrednio po otrzymaniu takiej informacji. W przypadku otrzymania informacji o zaginięciu osoby drogą telefoniczną, mailową lub pocztową należy niezwłocznie skontaktować się ze zgłaszającym w celu przyjęcia od niego zawiadomienia o zaginięciu osoby. 
 2. Zawiadomienie o zaginięciu osoby zakwalifikowanej do kategorii III (osoby małoletnie, których zaginięcie jest samowolnym oddaleniem się w wyniku kolejnej ucieczki z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego lub innej tego typu placówki; osoby pełnoletnie, które w związku z przymusowym umieszczeniem ich przez uprawniony organ w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej lub innej tego typu placówce samowolnie oddaliły się z placówki; osoby małoletnie zaginione w związku z tzw. "porwaniem rodzicielskim" KLIK, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, przyjmuje się bezpośrednio od osoby uprawnionej. W przypadku gdy zawiadomienie od uprawnionej osoby zostało przekazane drogą telefoniczną, mailową lub pocztową, należy sporządzić notatkę urzędową zawierającą informacje wymienione w załączniku nr 2. Sama notatka nie stanowi podstawy do rejestracji osoby zakwalifikowanej do kategorii III jako zaginionej. 
 3. Zawiadomienie o zaginięciu osoby w wyniku tzw. „porwania rodzicielskiego” przyjmuje się od rodzica zgłaszającego zaginięcie i kwalifikuje do kategorii III, w sytuacji gdy drugi rodzic lub opiekun prawny posiadający pełną władzę rodzicielską bez porozumienia ze zgłaszającym rodzicem zabiera osobę małoletnią, nie informując tego rodzica o jej miejscu pobytu. Nie dokonuje się przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby w wyniku tzw. „porwania rodzicielskiego” w przypadku gdy możliwe jest zakwalifikowanie zaginięcia osoby do kategorii I lub II albo w sytuacji gdy od właściwego sądu rodzinnego i opiekuńczego wpłynął do Policji wniosek o ustalenie miejsca pobytu osoby małoletniej. 
4. Odstępuje się od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby po upływie pięciu lat od daty jej zaginięcia.
5. Zawiadomienie o zaginięciu osoby jest obowiązany przyjąć dyżurny jednostki Policji, do której zgłosiła się osoba uprawniona, lub wyznaczony przez niego policjant tej jednostki.
6. Każdy pełniący służbę policjant, inny niż wymieniony w ust. 5, do którego zgłosi się osoba uprawniona, jest obowiązany:
1) przyjąć od osoby uprawnionej zawiadomienie o zaginięciu osoby;
2) niezwłocznie przekazać zawiadomienie o zaginięciu osoby do dyżurnego najbliższej jednostki Policji oraz podjąć określone przez niego czynności w niezbędnym zakresie;
3) sporządzić notatkę służbową z wykonanych czynności i przekazać ją dyżurnemu jednostki Policji, o którym mowa w pkt 2.
7. Jeżeli z treści przyjętego zawiadomienia o zaginięciu osoby wynika, iż istnieje realna możliwość szybkiego odnalezienia osoby zaginionej, a zwłaszcza małoletniej lub wymagającej opieki albo gdy zachodzi obawa bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności tej osoby - dyżurny jednostki Policji, o którym mowa w ust. 5 lub w ust. 6 pkt 2, zarządza i nadzoruje w niezbędnym zakresie przebieg czynności poszukiwawczych zmierzających do odnalezienia osoby. 
§ 4
1. Przyjmując zawiadomienie o zaginięciu osoby należy ustalić w szczególności:
1) pełne dane personalne osoby zaginionej;
2) cechy wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem znaków szczególnych;
3) opis ubioru z uwzględnieniem znaków lub cech szczególnych poszczególnych elementów;
4) oznaczenie grupy krwi;
5) opis przedmiotów posiadanych w czasie zaginięcia, w tym numer telefonu komórkowego osoby zaginionej;
6) miejsce i okoliczności zaginięcia;
7) informacje o stanie zdrowia osoby zaginionej, w tym dane dotyczące upośledzeń fizycznych oraz psychicznych, nałogach oraz charakter nawyków i skłonności z uwzględnieniem prób samobójczych oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa własnego i innych osób;
8) rodzaj, czas trwania i skutki poprzednich oddaleń z miejsca pobytu;
9) prawdopodobną przyczynę zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów;
10) adresy osób i instytucji, do których mogła udać się osoba zaginiona;
11) rodzaj i zakres czynności poszukiwawczych podjętych dotychczas przez rodzinę, znajomych lub podmioty pozapolicyjne;
12) informacje dotyczące opiekuna prawnego osoby zaginionej, w szczególności dane kontaktowe;
13) jeżeli to możliwe informacje dotyczące osoby uprawnionej do odbioru osoby zaginionej w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
14) nazwy kont internetowych portali społecznościowych, do których osoba zaginiona należała.
2. Do zawiadomienia o zaginięciu osoby, w miarę możliwości, dołącza się aktualną fotografię osoby zaginionej, przekazaną przez zawiadamiającego o zaginięciu.
3. Jeżeli treść złożonego zawiadomienia o zaginięciu osoby uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa, podejmuje się czynności określone w przepisach postępowania karnego, niezależnie od innych przedsięwzięć określonych w zarządzeniu.
4. Przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu osoby jest obowiązany do niezwłocznego sprawdzenia osoby w odpowiednich aplikacjach dostępowych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) dostępnych przez System Poszukiwaczy Policji (SPP), przy czym ustalenie, że osoba zaginiona jest zarejestrowana w tej ewidencji jako zaginiona na terenie innej jednostki Policji powoduje odstąpienie od przyjęcia takiego zawiadomienia.
5. Czynności policjanta, o których mowa w ust. 4, ograniczają się do sporządzenia notatki zawierającej informacje przekazane przez osobę zgłaszającą, którą następnie należy przesłać do jednostki Policji, która dokonała wcześniejszej rejestracji tej osoby jako zaginionej.
6. Ustalenie, że osoba zaginiona jest poszukiwana w związku z prowadzonym postępowaniem karnym nie jest podstawą do odstąpienia od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby.
7. Jeżeli z treści przyjętego zawiadomienia o zaginięciu osoby wynika, że zaginięcie ma związek z katastrofą statku powietrznego lub wodnego, albo z innym szczególnym zdarzeniem o charakterze klęski żywiołowej, czynności poszukiwawcze i identyfikacyjne są prowadzone w zakresie określonym przez kierownika grupy operacyjno-procesowej, powołanej w związku z zaistnieniem tego zdarzenia.
8. Jeżeli z treści przyjętego zawiadomienia o zaginięciu osoby lub dokonanych sprawdzeń wynika, że jest to kolejne zgłoszenie zaginięcia osoby pełnoletniej i nieubezwłasnowolnionej, po tym jak osoba ta będąc uprzednio zaginioną nie wyraziła zgody na ujawnienie osobie uprawnionej swojego aktualnego miejsca pobytu, składając pisemne oświadczenie, albo też miejsce pobytu osoby jest znane zgłaszającemu, a przekazane informacje nie wskazują na nowe okoliczności uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej albo jej zaginięcia, podejmuje się jedynie czynności sprawdzające w niezbędnym zakresie, które dokumentuje się w formie notatki służbowej bez rejestrowania osoby jako zaginionej w ewidencji policyjnej.
9. Przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu osoby powinien poinformować osobę zawiadamiającą o najbliższym znanym punkcie lub kontakcie do organizacji udzielającej pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom osób zaginionych, a w przypadku zaginięcia osoby małoletniej o całodobowej bezpłatnej linii 116 000. 
§ 5
1. Dyżurny jednostki Policji lub wyznaczony przez niego policjant niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu osoby rejestruje to zawiadomienie oraz osobę zaginioną w ewidencji policyjnej oraz sporządza notatkę urzędową zawierającą dodatkowe ustalenia i informacje uzyskane w trakcie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby.
2. Dyżurny jednostki Policji rejestrującej osobę zaginioną w ewidencji policyjnej, w przypadku zakwalifikowania tej osoby do I kategorii (osoba, która nagle opuściła ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lub uzasadniających podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności), notatkę urzędową, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przesyła do komórki właściwej do prowadzenia poszukiwań i identyfikacji osób w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz komendy wojewódzkiej Policji i komendy powiatowej/miejskiej Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby zaginionej. 
§ 6
Rejestracja osoby zaginionej w ewidencji policyjnej jest automatycznie replikowana do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).
§ 7
Kategorię osoby zaginionej określa policjant sporządzający zawiadomienie o zaginięciu osoby, po dokonaniu analizy i oceny podanych w nim faktów i okoliczności, przy czym wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga kierownik jednostki Policji, w której przyjęto zawiadomienie o zaginięciu osoby. - szerzej o tych kategoriach napiszę w innym poście
§ 8
Osobie uprawnionej składającej zawiadomienie o zaginięciu osoby wydaje się potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. (źródło).

piątek, 1 lutego 2013

Czy zaginięcia osób są wystarczająco nagłaśniane w mediach?

Kiedy ktoś zaginie, bardzo ważne jest, aby w jak najkrótszym czasie dowiedziało się o tym jak najwięcej osób. Im więcej osób zapozna się z wizerunkiem osoby zaginionej, tym większa szansa na to, że rozpozna ją w swoim otoczeniu. Wiadomo, że najszybciej takie informacje mogą dotrzeć do wielu osób poprzez media. Zapoznając się z okolicznościami zaginięcia danej osoby może się okazać, że w tym momencie przebywaliśmy w pobliżu i mogliśmy widzieć coś, co może w znacznym stopniu ułatwić poszukiwania.

Zapraszam Was do udziału w ankiecie na temat "Czy uważasz, że zaginięcia osób są wystarczająco nagłaśniane w mediach?". Jest ona widoczna na górze po prawej stronie, poniżej listy obserwatorów.

Jeśli ktoś z Was chciałby się szerzej wypowiedzieć na ten temat, może to zrobić w komentarzu.